Obaľovač jablčný

(Cydia pomonella)

Na Slovensku patrí medzi pravidelne sa vyskytujúceho dvojgeneračného škodca.

Potrava:

Jablko, hruška, birs, orech, mandla

Spôsobená škoda:

Húsenica preniká do jadrovníka ovocného plodu, kde vytvorí dieru, pričom zanecháva po sebe trus a požuté zvyšky. Zvyčajne je zodpovedný za „červivosť“ jablka a hrušky, rovnako ako za zanechaný trusu a častice požutých zvyškov, ktoré nájdeme po olúpaní orechu. Jedna húsenica môže poškodiť viacero plodov.

Spôsob života:

Larvy prezimujú na kmeňoch ovocného stromu alebo v skladoch ovocia. V závislosti od roka a počasia sa rojenie prvej generácie začína v druhej polovici apríla a vrcholí začiatkom alebo uprostred mája, začiatkom júna. Let druhej generácie sa očakáva od druhej polovice júla, hromadné rojenie obaľovač začína koncom júla, začiatkom augusta, ale môže trvať až do začiatku septembra. Obaľovače kladú svoje vajíčka na ovocie alebo listy v blízkosti ovocných plodov.

Tipy pre obranu:

Vyliahnutie prvých húseníc sa obvykle očakáva tri týždne od začatia rojenia, hromadné vyliahnutie po 10-14 dňoch od vyvrcholenia rojenia. Je mimoriadne dôležité poznať rojenie, pretože chemická obrana je účinná hlavne v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne od polovice apríla, najneskôr v čase kvitnutia jabloní. Dispenzor a lepiacu podložku vymieňajte približne každých 6-8 týždňov, podľa možností nie v čase vrcholenia rojenia podľa vzorca.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku výkresu a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch môžu byť obaľovače zachytené na územiach menších záhrad rozmiestnením ďalších lapačov a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača jablčného v strednej Európe:

Predstavená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Find us

Több mint 20 éves tapasztalat

a növényvédelemben és a környezetbarát

megoldásokban.

 

  • REAGRON
3d428d_aff9c6f4831a4970a355d29ef8f7a1e3.
Szolgáltatások

- Rovarcsapdák gyártása

- Szaktanácsadás

- Kiskertek védelme

- Termelői megoldások

Elérhetőségek

Budapest, Magyarország

Tel: +36-20-9876-555

info(@)reagron.hu

rendelés(@)reagron.hu

Pentachem Kft.

© Copyright