Obaľovač zimolezový

(Adoxophyes orana)

Na Slovensku patrí medzi pravidelne sa vyskytujúce dvojgeneračného škodca, ktorý môže spôsobiť počas chladnejších liet veľké škody.

Potrava:

Polyfágny škodca, v prvom rade jablko, hruška, broskyňa a marhuľa

Spôsobená škoda:

Húsenice prezimujúce v prasklinách kôre, vyhryzú pri pučaní jadro púčikov. Neskôr podobne ako výskyt iných obaľovačov naznačujú popriadnuté, požuté listy a kvety. Húsenice počas leta požujú spriadnuté listy a najmä povrch dozrievajúcich plodov.

Spôsob života:

V závislosti od roka a počasia sa rojenie prvej generácie začína v druhej polovici mája a vrcholí koncom mája, začiatkom júna. Let druhej generácie sa očakáva od druhej polovice júla, hromadné rojenie obaľovačov koncom júla, začiatkom augusta, ale môže trvať až do začiatku septembra. Obaľovače kladú svoje žiarivé vajíčka na ovocie alebo listy v blízkosti ovocných plodov.

Tipy pre obranu:

Vyliahnutie prvých húseníc sa obvykle očakáva dva týždne od začatia rojenia, hromadné vyliahnutie po 7-14 dňoch od vyvrcholenia rojenia. Chemická obrana je mimoriadne účinná pred pučaním, respektíve v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne začiatkom mája. Dispenzor a lepiacu podložku vymeňte v období medzi dvoma rojeniami, približne začiatkom júla.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku výkresu a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch môžu byť obaľovače zachytené na územiach menších záhrad rozmiestnením ďalších lapačov a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača zimolezového v strednej Európe:

Predstavená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Find us

Több mint 20 éves tapasztalat

a növényvédelemben és a környezetbarát

megoldásokban.

 

  • REAGRON
3d428d_aff9c6f4831a4970a355d29ef8f7a1e3.
Szolgáltatások

- Rovarcsapdák gyártása

- Szaktanácsadás

- Kiskertek védelme

- Termelői megoldások

Elérhetőségek

Budapest, Magyarország

Tel: +36-20-9876-555

info(@)reagron.hu

rendelés(@)reagron.hu

Pentachem Kft.

© Copyright