Skośnik brzoskwiniaczek

(Anarsia lineatella)

Regularnie spotykany na Węgrzech, w większości przypadków trzypokoleniowy szkodnik.

Rośliny żywicielskie:

Morela i brzoskwinia, nektarynka, migdał

Szkody:

Gąsienica uszkadza pączkujące pąki, a następnie nowe pędy, wygryzając je od środka. Larwy następnych pokoleń atakują już owoce. Jedna gąsienica przeważnie uszkadza jeden owoc.

Tryb życia:

Młode larwy zimują w korze drzewa. Dorosła gąsienica rozwija się z poczwarki we wnętrzu uszkodzonego pędu lub pomiędzy uschniętymi liśćmi. Rojenie pierwszego pokolenia zależy od roku i warunków atmosferycznych przeważnie zaczyna się końcem maja. Rojenie drugiego pokolenia przewidziane jest od połowy lipca, natomiast trzeciego końcem sierpnia. Motyle składają swoje jaja w zagłębieniach nerwów liści oraz na owoce.

Rady dotyczące ochrony:

Ochronę należy rozpocząć w ciągu trzech tygodni licząc od rozpoczęcia rojenia oraz po 7-10 dniach od masowego rojenia, w momencie masowego wylęgu larw. Obrona jest faktycznie skuteczna w okresie szczytu rojenia i masowego wylęgu gąsienic.

Umieszczenie pułapek feromonowych:

Pułapki celowo jest umieścić w pierwszej połowie maja. Dyspensery i tablice lepowe wymieniamy mniej więcej co 6 tygodni, w miarę możliwości nie w momencie szczytu rojenia zgodnie z rysunkiem.

Pułapki należy sprawdzać dwa razy w tygodniu. Należy policzyć ilość motyli, które zostały złapane w danym okresie i zapisać ich ilość. Na podstawie danych można określić dynamikę rojenia i można określić czas interwencji. Jeśli w pułapkę łapie się mała ilość motyli również w czasie szczytu rojenia, wskazuje to na niewielkie zakażenie. W takim przypadku w małych ogrodach dzięki postawieniu kilku kolejnych pułapek można złapać motyle i populacja może być pod kontrolą nawet bez oprysku, dzięki czemu możemy oszczędzić nasze środowisko.

Skośnik brzoskwiniaczek

Krzywa doświadczalna rojenia Skośniczka brzoskwiniaczka w Europie Środkowej:

Przedstawiona tutaj doświadczalna krzywa rojenia sporządzona została na podstawie wieloletnich danych, ale rojenie może być odmienne w zależności od warunków atmosferycznych w danym roku i mikroklimatu miejsca, dlatego też ważne jest dokładne monitorowanie rojenia.

Find us

Több mint 20 éves tapasztalat

a növényvédelemben és a környezetbarát

megoldásokban.

 

  • REAGRON
3d428d_aff9c6f4831a4970a355d29ef8f7a1e3.
Szolgáltatások

- Rovarcsapdák gyártása

- Szaktanácsadás

- Kiskertek védelme

- Termelői megoldások

Elérhetőségek

Budapest, Magyarország

Tel: +36-20-9876-555

info(@)reagron.hu

rendelés(@)reagron.hu

Pentachem Kft.

© Copyright