Zwójka koróweczka

(Enarmonia formosana)

Na Węgrzech dość częsty szkodnik drzew owocowych, rocznie pojawiają się jego dwa pokolenia. Często można go spotkać na starszych morelach, czereśniach i wiśniach.

Rośliny żywicielskie:

Morele i brzoskwinie, czereśnie, wiśnie i migdały

Szkody:

Atakuje głównie starsze drzewa. Gąsienica uszkadza łyko drzewa, co prowadzi do zmniejszenia wydajności drzewa owocowego, a z czasem może nawet spowodować jego zupełne zniszczenie. Na pniu i konarach zakażonego drzewa – głównie wokół pęknięć, ran – możemy zauważyć rureczki składające się z kilku mm-owych odchodów i tkanek, co wskazuje na to, że łyko drzewa jest niszczone przez larwy Zwójki koróweczki.

Tryb życia:

Zimuje w postaci gąsienicy, tylko wiosną sporządzają kokony w pobliżu powierzchni zewnętrznej kory. W momencie wylęgu motyl do połowy wypycha kokon z kory i pozostający kokon jeszcze długo ujawnia występowanie szkodnika. Loty pierwszego pokolenia trwają w zależności od roku i pogody od początku maja do połowy czerwca. Natomiast drugie letnie pokolenie pojawia się od połowy lipca. Motyle składają każde jajo oddzielnie na powierzchni kory.

Rady dotyczące ochrony:

Ochronę celowo rozpocząć w ciągu trzech tygodni dni licząc od rozpoczęcia rojenia się oraz po 7-10 dniach od masowego rojenia. Zakażone konary, pień dokładnie spryskujemy. W przypadku mniejszego zakażenia dzięki pułapkom możemy złapać szkodniki, tak więc populacja zostanie stłumiona.

Umieszczenie pułapek feromonowych:

Pułapki celowo jest ustawić w drugiej połowie kwietnia. Dyspensery i tablice lepowe należy wymienić przed drugim rojeniem.

Pułapki należy sprawdzać dwa razy w tygodniu. Należy policzyć ilość motyli, które zostały złapane w danym okresie i zapisać ich ilość. Na podstawie danych można określić dynamikę rojenia i można określić czas interwencji. Jeśli w pułapkę łapie się mała ilość motyli również w czasie szczytu rojenia, wskazuje to na niewielkie zakażenie. W takim przypadku w małych ogrodach dzięki postawieniu kilku kolejnych pułapek można złapać motyle i populacja może być pod kontrolą nawet bez oprysku, dzięki czemu możemy oszczędzić nasze środowisko.

Zwójka koróweczka

Krzywa doświadczalna rojenia się Zwójki koróweczki w Europie Środkowej:

Przedstawiona tutaj doświadczalna krzywa rojenia się sporządzona została na podstawie wieloletnich danych, ale rojenie może być odmienne w zależności od warunków atmosferycznych w danym roku i mikroklimatu miejsca, dlatego też ważne jest dokładne monitorowanie rojenia się owadów.

Find us

Több mint 20 éves tapasztalat

a növényvédelemben és a környezetbarát

megoldásokban.

 

  • REAGRON
3d428d_aff9c6f4831a4970a355d29ef8f7a1e3.
Szolgáltatások

- Rovarcsapdák gyártása

- Szaktanácsadás

- Kiskertek védelme

- Termelői megoldások

Elérhetőségek

Budapest, Magyarország

Tel: +36-20-9876-555

info(@)reagron.hu

rendelés(@)reagron.hu

Pentachem Kft.

© Copyright