Plodokaz hruškový

(Cydia pyrivora)

Na Slovensku patrí medzi pravidelne sa vyskytujúce jednogeneračné škodce.

Potrava:

Hruška, niekedy birs

Spôsob poškodenia:

Spôsobená škoda je charakteristická a dobre odlíšiteľná od škody spôsobenej obaľovačom jablčným. Miesto vniknutia larvy zakrývajú okrúhle, tmavočervené vajíčka a vytvára sa tu menšia priehlbina. Húsenica, ktorá prenikne do jadra ovocia poškodzuje jadrovník, a rovným smerom, bez trusu opúšťa ovocie. V mnohých prípadoch spôsobuje "červivosť" hrušky práve plodokaz a nie obaľovač jablčný.

Spôsob života:

V larválnom stave prezimuje v hornej vrstve pôdy a chránia sa hustými tkanivami. Rojenie imágy v závislosti od roka a počasia začína v druhom júnovom týždni a vrcholí koncom júna, začiatkom júla. Samičky kladú vajíčka do stredu ovocných plodov.

Tipy pre obranu:

Vyliahnutie prvých húseníc sa zvyčajne očakáva tri týždne po začiatku rojenia, hromadné vyliahnutie po 7-8 dňoch od vrcholenia rojenia. Je dôležité poznať rojenie, pretože chemická obrana je mimoriadne účinná práve v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne začiatkom júna. Lapač spoľahlivo indikuje rojenie škodcov počas 6-8 týždňov.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku výkresu a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch môžu byť obaľovače zachytené na územiach menších záhrad rozmiestnením ďalších lapačov a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Skúsenostná krivka rojenia Plodokaza hruškového v strednej Európe:

Predstavená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Find us

Több mint 20 éves tapasztalat

a növényvédelemben és a környezetbarát

megoldásokban.

 

  • REAGRON
3d428d_aff9c6f4831a4970a355d29ef8f7a1e3.
Szolgáltatások

- Rovarcsapdák gyártása

- Szaktanácsadás

- Kiskertek védelme

- Termelői megoldások

Elérhetőségek

Budapest, Magyarország

Tel: +36-20-9876-555

info(@)reagron.hu

rendelés(@)reagron.hu

Pentachem Kft.

© Copyright