top of page

Obaľovač zemolezový

(Adoxophyes orana)

Na Slovensku pravidelne vyskytujúci dvojgeneračný škodca, ktorý môže spôsobiť počas chladnejších liet veľké škody.

Hostiteľské rastliny:

Polyfágny škodca, v prvom rade jabloň, hruška, broskyňa a marhuľa

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Húsenice prezimujúce v trhlinách kôry, pri pučaní vyžieraju jadro púčikov. Neskôr podobne ako výskyt iných obaľovačov popriadnuté, požuté listy a kvety signalizujú ich prítomnosť. Húsenice počas leta požujú spriadnuté listy a najmä povrch dozrievajúcich plodov.

Charakteristika:

V závislosti od ročníka a počasia sa rojenie prvej generácie začína v druhej polovici mája a vrcholí koncom mája, začiatkom júna. Let druhej generácie sa očakáva od druhej polovice júla, hromadné rojenie obaľovačov koncom júla, začiatkom augusta, ale môže trvať až do začiatku septembra. Obaľovače kladú svoje žiarivé vajíčka na ovocie alebo listy v blízkosti ovocných plodov.

Ochrana:

Vyliahnutie prvých húseníc sa obvykle očakáva dva týždne od začatia rojenia, hromadné vyliahnutie po 7-14 dňoch od vyvrcholenia rojenia. Chemická ochrana je mimoriadne účinná pred pučaním, respektíve v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne začiatkom mája. Dispenzor a lepiacu podložku vymeňte v období medzi dvoma rojeniami, približne začiatkom júla.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch v menšívh záhradach rozmiestnením ďalších lapačov populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača zemolezového v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page