top of page

Vrtivka čerešňová, Vrtivka americká

(Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata)

Hostiteľská rastlina:

Tieto dva druhy vrtiviek patria medzi hlavných škodcov čerešne a višne

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Larvy vyliahnuté v ovocí svojim žuvaním a trusom znečisťujú a rozbúravajú dužinu ovocia. Dospelá larva s ponechaním typického otvoru opúšťa ovocie

Charakteristika:

Vrtivka je rozšírená v celej Európe, je neustálym a vytrvalým škodcom čerešne a višne. Ročne má štyri generácie, rojenie je najintenzívnejšie v máji ale môže trvať až do začiatku júla. Vrtivka americká má americký pôvod a od 2006 je rozšírena aj u nás. Aj tento druh vrtivky má štyri generácie ročne, ale jej rojenie sa môže predĺžiť a trvať až do augusta. Kukly zimujú okolo stromov v pôde. Vyvinuté vrtivky majú čiernu farbu, iba koniec trupu môže byť sfarbený do žlta. Vzorovanie krídiel sa môže líšiť, vďaka tomu sú rozlíšiteľné tieto dva druhy. Po 5-10 dní od vyliahnutia ukladá vrtivka svoje vajíčka do dužiny plodu. Vyliahnuté larvy v priebehu svojho 10-15 dňového vývoja žujú a rozbúravajú dužinu ovocia. Vyvinuté larvy sa vyhryzú z plodu a padnutím na zem sa zakuklia, pripravujúc sa na prezimovanie.

Ochrana:

Prvé larvy sa vyliahnu zhruba 1-2 týždne po začiatku rojenia, hromadné liahnutie môžeme očakávať o 5-10 dní. Poznanie termínu rojenia je mimoriadne dôležité, pretože prípadné chemické ošetrenie je v tomto období skutočne účinné. Pri ochrane napomáha rýľovanie a dezinfekcia pôdy pod ovocnými stromami. Keďže vrtivky obvykle lietajú na krátke vzdialenosti, pravidelná ochrana s REAGRON lapačmi dokáže v malej záhrade preriediť populáciu a znížiť rozsah poškodenia.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je najideálnejšie koncom apríla. Vábivú látku a žlté podložky umiestnené v lepidle vymeňte približne každých 8 týždňov.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené vrtivky v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo vrtiviek, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch v menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače lapačov a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Vrtivky čerešňovej a Vrtivky americkej v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page