top of page

Obaľovač slivkový

(Grapholitha funebrana)

Na Slovensku pravidelne vyskytujúci dvojgeneračný škodca. V suchom teplom počasí môže dôjsť k premnoženiu.

Hostite:

V prvom rade slivka, ringlota, prípadne slivka trnková, višňa, čerešňa, broskyňa, orech, jabloň

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Húsenica poškodzuje ovocný plod. Na vniknutie húsenice poukazuje vyhryznutý otvor veľkosti hlavičky ihly a kvapôčky gleja, ktoré sa objavujú na povrchu plodu. Napadnuté plody skôr dozrievajú, majú škvrnité sfarbenie a opadajú.

Charasterika:

Mladé larvy prezimujú v kokónoch pod kôrou alebo plytko v pôde. Kladenie druhej generácie začína koncom júla a tretej koncom júla. Tieto dve kladenia môžu byť prepojené. Motýle lietajú nad ránom a ráno a vajíčka umiestňujú na ovocných plodoch.

Ochrana:

S ochranou je vhodné začať do troch týždňoch od začiatku rojenia, respektíve 7-10 dní po rojení. Ochrana je mimoriadne účinná v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je vhodné od konca apríla. Dispenzor a lepiacu podložku vymeňte každých približne 6-7 týždňov, podľa možností nie v čase vrcholenia rojenia podľa vzorca.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojen

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača Slivkového v stretnej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojen

bottom of page