top of page

Obaľovač jablčný

(Cydia pomonella)

Na Slovensku pravideľne vyskytujúci, dvojgeneračný škodca.

Hostiteľské rastliny:

Jabloň, dula, orech, mandľa

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia stromov:

Húsenica vyžiera chodbičky do jadra plodov, kde zanecháva po sebe trus a požuté zvýšky. Zvyčajne je zodpovedný za „červivosť“ jablka a hrušky, rovnako ako za zanechaný trusu a častice požutých zvyškov, ktoré nájdeme V jadre orechov. Jedna húsenica môže poškodiť viacero plodov.

Charakteristika:

Larvy prezimujú na kmeňoch ovocných stromov alebo v skladoch ovocia. V závislosti od ročníka a počasia sa rojenie prvej generácie začína v druhej polovici apríla a vrcholí začiatkom alebo uprostred mája, začiatkom júna. Let druhej generácie sa očakáva od druhej polovice júla, hromadné rojenie obaľovač začína koncom júla, začiatkom augusta, ale môže trvať až do začiatku septembra. Obaľovače kladú svoje vajíčka na ovocie alebo listy v blízkosti ovocných plodov.

Ochrana:

Vyliahnutie prvých húseníc sa obvykle očakáva tri týždne od začatia rojenia, hromadné vyliahnutie po 10-14 dňoch od vyvrcholenia rojenia. Je mimoriadne dôležité poznať presný termín náletu, pretože chemická ochrana je najúčinnejšia týždeň po vrchole náletu.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne od polovice apríla, najneskôr v čase kvitnutia jabloní. Dispenzor a lepiacu podložku vymieňajte približne každých 6-8 týždňov, podľa možností nie v čase Očakávaného vrcholu náletov.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku výkresu a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača jablčného v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page