top of page

Ploskáčik jabloňový 

(Lithocolletis blancardella)

Na Slovensku pravidelne sa vyskytujúci trojgeneračný škodca. V prípade priaznivého počasia sa môže vyvinúť štvrtá generácia

Hostiteľské rastliny:

Jabloň, jabloňovité a niekedy aj iné ovocné stromy

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Charakteristickým prejavom prítomnosti húseničiek ploskáčika jabloňového sú hnedé elipsovité alebo okrúhle míny na rube listov. Hotová mína býva zvnútra mierne stiahnutá vláknami spradenými húsenicou, čo spôsobuje deformovanie listov. Na jednom liste môže byť aj viac ako desať otvorov.

Charakteristika:

Prezimuje v podobe kukly v otvore opadaného lístia. Rojenie prvej generácie v závislosti od ročníka a počasia nastáva v apríli-máji, let druhej generácie je možné očakávať od prvej polovice júna, rojenie ploskáčikov je od konca júla do konca augusta hromadné a môže trvať až do začiatku septembra. Vrcholy rojení sa prelínajú a opakujú sa približne každých päť týždňov. Samičky ukladajú vajíčka na zadnú alebo prednú časť listu. Húsenica vyliahnutá z vajíčka sa okamžite prehryzie do vnútra listu.

Ochrana:

Feromónové lapače môžu v hojnom množstve pochytať ploskáčiky, tým preriadia populáciu, ale silné rojenie môže byť spojené s minimálnym alebo žiadnym poškodením. Preto je vhodné počkať s použitím chemickej ochrany na liahnutie húseníc a s týmito informáciami sa rozhodnúť o možnosti postrekovania. Zvyčajne sa očakáva hromadné liahnutie húseníc po 10-12 dňoch po vrchole rojenia. Lumok veľký vo významnom množstve preriedi tohto škodca. Jeho rojenie vrcholí po 1-2 týždni po vrcholení rojenia ploskáčika jabloňového, teda vyhýbajte sa postrekovaniu v tomto období, ak je to možné.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne začiatkom apríla. Dispenzor a lepiacu podložku vymeňte približne každých 6-8 týždňov.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené ploskáčiky v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo ploskáčikov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Ploskáčik jabloňového v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page