top of page

Ako to funguje

Princíp fungovania lapača:

Pri komunikácií  obaľovačov, ktoré poškodzujú ovocia, vinice a naše životné prostredie, hrajú prvoradú úlohu voňavé látky (feromóny), ktoré vypúšťajú. Z feromónov je najdôležitejší sexferomón, ktorý vylučujú samičky v období párenia, tie zďaleka prilákajú samčekov svojho druhu. Tento vábivý vplyv je veľmi silný a mimoriadne efektívny, iné druhy necítia túto vôňu.

Feromónové lapače hmyzu REAGRON® obsahujú na dávkovači (dispenser), ktorý je vyrobený z prírodnej gumy vo veľmi malom množstve syntetické vábivé látky charakteristické pre daný druh hmyzu, z ktorého po dobu najmenej 6 týždňov pomaly sa odparujú a priťahujú samčekov jednotlivých druhov, ktorí sa prilepia na lepidlom ošetrený povrch lapača, vďaka čomu je možné sledovať priebeh a intenzitu ich rojenia.

tuscany-428041_1920_edited.jpg

Používanie lapačov pri ochrane a sledovaní rojenia:

Podľa návodu, ktorý sa nachádza v krabici, by mali byť lapače umiestnené najmenej dva týždne pred očakávaným začiatkom rojenia cieľového druhu (čo čiastočne závisí od počasia - v strednej Európe u väčšiny druhov v druhej polovice apríla) a každých 6 týždňov vymieňať dávkovač a podľa potreby aj lepiacu podložku, a počas trvania celej sezóny nechať lapač umiestnený medzi plodinami a týždenne raz alebo dvakrát skontrolovať. Pri spočítaní škodcov Vám pomôže mriežka, ktorá je vytlačená na lepiacu podložku. 


Lapače je potrebné zavesiť vo výške 1,5-2,5 m, ak je možné na tienisté miesto, v oblasti podľa smeru vetra a nie v závetrí, nie nevyhnutne na cieľovú rastlinu. Ak používate viac druhov lapačov, dbajte na to, aby sa nedostali k sebe bližšie ako 5 m. Pre pozorovanie rojenia v malých záhradkách je potrebné umiestniť 1-2 lapačov na druh, pri väčších pozemkoch je potrebné umiestniť 2-4 lapače na hektár, približne v 50-70 m vzdialenosti od seba. 


1-3 týždne potom, ako bol zachytený prvý samec obaľovača môžete očakávať hromadné rojenie. 1-2 týždne po vrchole rojenia môžete očakávať vyliahnutie veľkého množstva húseníc. Tieto dva termíny sú optimálne pre chemickú ochranu, ktorá je v tomto termíne účinná a nie je márna. S chemickým postrekom vykonaným v inom termíne iba znečisťujete životné prostredie. Pri miernejšej hladine zamorenia a pri použití väčšieho množstva lapačov s hromadným zachytením škodcov môžete znížiť škody a chemickú ochranu prípadne môžete aj vynechať. Takáto situácia môže vzniknúť najmä vtedy, ak v danej oblasti používate na ochranu tento feromónový lapač počas viacerých rokov, čím môžete značne zredukovať miestnu populáciu škodcov. 

Diely a ​montáž lapača: ​

csapdatest.png
purple-grapes-553463_1920_edited.jpg

Feromónové lapače hmyzu REAGRON® sú dostupné v dvoch baleniach. Základná súprava obsahuje 1 striešku a 1 aktívnu lepiacu podložku spolu s vábidlom alebo lepiacu podložku a dávkovač, vešiak (plastové ucho na zavesenie ), ochranné rukavice a návod na používanie. Súpravy na celú sezónu 2-3 generačných škodcov obsahujú  1 ks striešky a 2-3 ks z príslušenstva, ktoré je postačujúce na pozorovanie a zachytávanie škodcov počas celej sezóny. 


Ďalšie dávkovače a lepiace podložky je možné si zvlášť zakúpiť na objednávku. 


Pri poskladaní lapača preveďte drôt slúžiaci na zavesenie po dvoch dierach pri stredovej línie vrchnáka (plastová platňa so štyrmi dierami na rohoch) alebo háčik cez otvor. Lepiacu podložku lapača otvorte bez toho, aby ste sa dotkli lepidla. Ak nemáte v pasce podložku s aktívnym lepidlom, z vrecka s aromatickým uzáverom vyberte dávkovač pomocou ochranných rukavíc a s plochou stranou po ležiačky umiestnite ho do stredu lepiacej podložky. Uši takto pripravenej lepiacej podložky prestrčte cez vhodné otvory striešky lapača tak, aby pri hotovom lapači bol kýl vrchnáku kolmý na kýl podložky ako je to znázornené v nákrese. Hotovú pascu stabilne pripevnite na konár alebo iné vhodné miesto v záhrade podľa návodu. Po ukončení montáže dôkladne si umyte ruky. 


Ak vykladáte viacero lapačov po sebe na rôzne druhy škodcov, nikdy sa nedotýkajte dávkovača a lepidla bez použitia rukavíc. Ochranné rukavice vyhoďte po jednom použití, následne potom si dôkladne umyte ruky, v inom prípade z dôsledku znečistenia pasca môže stratiť svoj mimoriadny selektívny efekt! 

Bezpečnostné upozornenia:

Žiadny komponent lapača neobsahuje toxické látky je vyrobený z prírodných materiálov, ktoré je možné po použití zlikvidovať do komunálneho odpadu. Nesmie sa dostať do rúk dieťaťa.

bottom of page