top of page

Obaľovač kôrový

(Enarmonia formosana)

Na Slovensku patrí medzi pravidelne sa vyskytujúce dvojgeneračné škodce ovocných stromov. Vyskytuje sa najmä na starších broskyniach, čerešniach a višniach.

Hostiteľská rastlina:

broskyňa a marhuľa, čerešňa, višňa, mandla

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Napáda hlavne staršie stromy. Húsenica poškodzuje lyko, čo môže spôsobiť pokles plodnosti ovocného stromu, časom aj vyhynutie. Na kmeni a konároch napadnutého stromu - hlavne v a okolo prasklín - môžeme vidieť niekoľko mm-ové trúbky, komíniky pozostávajúce z častíc trusu a tkanív, čo poukazuje na výskyt lariev obaľovača kôrového v lyku.

Charakteristika:

Prezimuje v podobe húsenice, zakukluje sa až na jar v blízkosti povrchu kôry. Pri liahnutí obaľovač vytlačí kuklu do polovice z kôre, zostávajúca vyčnievajúca časť kukly ešte dlho poukazuje na výskyt škodca. V závislosti od ročníka a počasia trvá rojenie prvej generácie od začiatku júna do polovice júna. Rojenie druhej generácie začína v polovici júla. Obaľovače kladú vajíčka jedno po druhom, na povrch kôry stromov.

Ochrana:

S ochranou je vhodné začať do troch týždňov od začiatku rojenia, respektíve 7-10 dní po hromadnom rojení. Napadnuté konáre a kmeň dôkladne postriekajte. Pri menšom napadnutí môžeme zachytiť škodce lapačmi, čo zníži ich populáciu.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je ideálne v druhej polovici apríla. Dispenzor a lepiacu podložku vymeňte pred druhým rojením.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače lapačov a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača kvôrového v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page