top of page

Plodokaz hruškový

(Cydia pyrivora)

Na Slovensku Pravidelne sa vyskytujucí jednogeneračný škodca.

Hostiteľská rastlina:

Hruška, niekedy Dula

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Spôsobená škoda je charakteristická a dobre odlíšiteľná od škody spôsobenej obaľovačom jablčným. Miesto vniknutia larvy zakrývajú okrúhle, tmavočervené vajíčka a vytvára sa tu menšia priehlbina. Húsenica, ktorá prenikne do jadra ovocia poškodzuje jadrovník, a rovným smerom, bez trusu opúšťa ovocie. V mnohých prípadoch spôsobuje "červivosť" hrušky práve plodokaz a nie obaľovač jablčný.

Charakteristika:

Prezimujú larvy v hornej vrstve pôdy a chránia sa hustými tkanivami. Rojenie imág závislosti od ročníka a počasia začína v druhom júnovom týždni a vrcholí koncom júna, začiatkom júla. Samičky kladú vajíčka do stredu ovocných plodov.

Ochrana:

Vyliahnutie prvých húseníc sa zvyčajne očakáva tri týždne po začiatku rojenia, hromadné vyliahnutie po 7-8 dňoch od vrcholenia rojenia. Je dôležité poznať rojenie, pretože chemická obrana je mimoriadne účinná práve v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je aktuálne začiatkom júna. Lapač spoľahlivo indikuje rojenie škodcov počas 6-8 týždňov.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače lapačov a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Plodokaza hruškového v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page