top of page

Obalovač východný

(Grapholitha molesta)

Tento nebezpečný škodca sa vyskytuje pravidelne na území Slovenska, väčšinou má za rok tri alebo štyri generácie. Vytvorenie štvrtej septembrovej, prezimujúcej generácie závisí od počasia.

Hostiteľská rastlina:

Polyfágny škodca, v prvom rade jabloň, hruška, dula, broskyňa a marhuľa, nektarin, čerešňa, višňa, ringlota, mandľa

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Húsenice prvého pokolenia prenikajú do končekov mladých púčikov. Takto požuté výhonky vädnú a objavujú sa na nich kvapôčky gleja. Larvy ďalšieho pokolenia napádajú hlavne ovocné plody. Húsenice sčasti rozhrýzajú povrch plodu, respektíve okolie jadra. Aj na poškodených ovociach sa objavujú kvapôčky gleja.

Charakteristika:

Prezimujú v štádiu kukiel v prasklinách kôre, na kmeňoch stromov, kde si vytvárajú tkané guče. V závislosti od ročníka a počasia sa rojenie prvej generácie začína v polovici apríla. Let druhej generácie sa začína od polovice júna a ďalších generácií koncom júla, respektíve augusta. Rojenie letných generícii sa väčšinou prepojuje. Obalovače lietajú poobede a večer, vajíčka kladú na listy, končeky výhonkov, respektíve ovocné plody.

Ochrana:

S ochranou je vhodné začať do 14-20 dní od začiatku rojenia, respektíve 7-10 dní po hromadnom rojení, v čase hromadného liahnutia lariev. Ochrana je mimoriadne účinná v období vrcholenia rojenia a hromadného liahnutia húseníc.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je ideálne v polovice apríla. Dispenzeri a lepiace podložky vymeňte každých približne 6-7 týždňov, podľa možností nie v čase očakávaného vrcholu rojenia podľa vzorca.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače lapačov a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača Východného v stretnej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page