top of page

Obaľovač pásový

(Eupoecilia ambiguella)

Na Slovensku sa ročne vyvinú dve generácie. Obľubuje vlhké, chladnejšie klimatické podmienky.

Hostiteľská rastlina:

Vinič, prípadne ríbezľa

cypom1.jpg

Spôsob poškodenia:

Prvá generácia húseníc spriada jednotlivé strapce a púčiky, ničí tak zárodky bobúľ. Môže spôsobiť úplne úmrtie jednotlivých častí strapcov. Druhá generácia húseníc vyžiera vnútro zelených bobúľ. Obžraté bobule otvárajú cestu šedej hnilobe.

Charakteristika:

Prezimuje kukla v pevných vretenovitých kokónoch v úkrytoch. V závislosti od ročníka a počasia trvá rojenie prvej generácie od začiatku mája do polovice júna. Rojenie druhej generácie od prvej polovici júla až do polovice augusta. Obaľovače kladú vajíčka väčšinou na strapce hrozna. Telo húsenice je bordovohnedé a hlava tmavohnedá, takže je ľahko odlíšiteľná od larvy obalovača mramorovitého.

Ochrana:

Ak feromónové pasce zachytia veľké množstvo jedincov, hlavne z prvého pokolenia, odpoveďou na použitie vyhubovacích prípravkov môže byť vyliahnutie húseníc prvého pokolenia - od polovice mája do konca júla. Chemická ochrana s ošetrením strapcov hrozna je mimoriadne účinná v období hromadného vyliahnutia húseníc. V záujme účinnej ochrany je potrebné dbať na zosúladenie monitorovania feromónových pascí a ochrany pred obaľovačom mramorovitým.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov koncom apríla. Dispenzeri a lepiace podložky vymeňte pred prvým rojením.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača Pásovitého v stretnej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page