top of page

Obaľovač mramorovaný

(Lobesia botrana)

Na Slovensku pravidelne vyskytujúci dvojgeneračný škodca viniča. Zvyčajne spôsobuje škody spolu s obaľovačom pásovým. Prezimuje v štádiu kukly pod kôrou viniča.

Hostiteľská rastlina:

cypom1.jpg

Vinič, prípadne egreš a ríbezľa

Spôsob poškodenia:

Prvá generácia húseníc spriada jednotlivé strapce a púčiky, ničí tak zárodky bobúľ, čo môže spôsobiť úplne úmrtie jednotlivých častí strapcov. Druhá generácia húseníc rozhrýza dozrievajúce bobule. I keď priamo nespôsobujú významnejšiu škodu, no obžraté bobule otvárajú cestu šedej hnilobe.

Charakteristika:

Prezimujú v štádiu kukiel pod kôrou viniča. V závislosti od ročníka a počasia sa rojenie prvej generácie začína koncom apríla. Rojenie druhej generácie začína koncom júla a tretej v polovici augusta. Sila rojenia tretej generácie je premenlivá Obaľovače kladú svoje vajíčka na strapce hrozna. Telo larvy je zelenohnedé a hlava žltá.

Ochrana:

Prvú ochranu sa odporúča vykonať bezprostredne po prvom vrcholení rojenia s prostriedkom s dlhodobým účinkom. V prípade ochrany s prípravkami s krátkodobými účinkami v dobe vrcholenia rojenia druhej generácie môže spôsobiť mimoriadne slabé rojenie tretej geenrácie, takže nie je potrebný ďalší postrek, vďaka čomu nedôjde ku kontaminácií dozriavajúcého ovocia a životmého prostredia.

Rozmiestnenie feromónových lapačov:

Rozmiestnenie lapačov je vhodné od polovice apríla, vďaka čomu bude možné určiť ich rojenie a presný čas ochrany. Dispenzor a lepiacu podložku vymeňte každých 6-7 týždňov, podľa možností nie v čase vrcholenia rojenia podľa vzorca.

Lapače skontrolujte dvakrát týždenne. Spočítajte zachytené obaľovače v danom období a výsledok si zaznamenajte. Údaje zobrazujú dynamiku rojenia a určujú čas zásahu. Ak v období vrcholu rojenia zachytí lapač malé množstvo obaľovačov, poukazuje to na menšie zamorenie. V takýchto prípadoch V menších záhradách s rozmiestnením ďaľsích lapačov môžeme zachytiť obaľovače a populácia sa stáva aj bez postrekovania kontrolovateľná, vďaka čomu chránime naše životné prostredie.

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

Skúsenostná krivka rojenia Obaľovača mramorovitého v strednej Európe:

Zobrazená skúsenostná krivka rojenia je založená na údajoch niekoľkoročného sledovania rojenia, ale v závislosti od počasia daného roka a mikroklímy miesta pestovania sa môže vyvíjať inak, preto je dôležité pozorné sledovanie rojenia.

bottom of page